Avdelningar

WP_000267

Scoutverksamheten för barn är organiserad i avdelningar i olika åldersgrupper.

Bäverscouter

De yngsta scouterna är bäverscouter i avdelningen Gnagarna. Man kan bli bäverscout när man börjar skolan (åk 1) och är det i ett år.

Spårarscouter

Kåren har två spåraravdelningar: Örnarna och Rävungarna. Scouterna är mellan 8 och 9 år.

Upptäckarscouter

Kåren har två upptäckaravdelningar: Björnungarna och Vargungarna. Scouterna är mellan 10 och 11 år.

Äventyrarscouter

Kåren har en äventyraravdelning. Den heter Djuphavskängrurna. Scouterna är i åldrarna 12-14 år.

Utmanarscouter

Det finns en utmanaravdelning. Den heter Rovfåglarna och scouterna är i 15-18 årsåldern.

 

 

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.