Bävrarna 7-8 år

Bäverscouterna är de yngsta scouterna. De går i ettan på skolan.

Barnen får pröva på scouting med ledare från kåren.

Barnen ska ha kläder för utelek.

Lampa