Bullfest

Vi har möte varje söndag klockan 18.00-20.00 i Vårdkasen

Kontakta oss bullfestledare: bullfest@bask-scoutkar.se

Ledare