För ledare

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

Krisplan för Barkarby Skälby Scoukår

Krisplanen finns till för att en eventuell kris skall hanterar så bra som möjligt. Det är viktigt att kårens samtliga ledare tar del av krisplanen. Inför hajk och läger skall avdelningarna meddela styrelsen. Styrelsen utgör kårens krisgrupp och skall stötta ledare och scouter i en svår situation. Fyra av kårens styrelsemedlemmar är kontaktpersoner i krisgruppen. Deras telefonnummer hittas under Kontakt/styrelse eller på Google Drive. Här kan du läsa kårens krisplan.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Intyg från webbkursen Trygga möten mailas till trygga@bask-scoutkar.se

intyget går då till utbildningsansvarig på kåren.

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.