Valborgsrutiner

Valborgsplaneringen sköts övergripande av Valborgskommittén. För kåren gäller följande:

 

Kåruppstart våren

 • Ansvar för olika försäljningsställen fördelas på de olika avdelningarna av Valborgskommittén. Listor och instruktioner för olika ansvarsområden hittas på G suite.
 • Avdelningarna meddelar sin Valborgsansvarig till Valborgskommittén. Avdelningens valborgsansvarig är en ledare som ser till att passen bemannas, svarar mot Valborgskommittén och för vidare information till föräldrar.
 • Fixardag beslutas.

 

Föräldramöte

 • Representant från Valborgskommittén informerar om Valborg på föräldramöte. Föräldramöte planeras och bokas av ledare som också bokar upp representant från Valborgskommittén.

 

Fylla listor och baka

 • Avdelningens valborgsansvarig ser till att listor fylls på med scouter och föräldrar. Antingen genom att dela ut ansvaret eller genom att be föräldrar själva skriva upp sig. Även bak- och brandvaktslistor skall fyllas.
 • Kanske kan ni planera in och baka på scoutmöte för att på så sätt hjälpa till att fylla på Valborgscaféernas fikabehov.

Fixardag

 • En lördag eller söndag förmiddag mellan 9 – 12 hålls en fixardag. Huvudfokus för fixardagen är att göra det snyggt i och runt Vårdkasen och på kullen inför Valborg men mindre underhåll eller inventering av förråd kan också planeras in denna dag. Här förväntas föräldrar och scouter delta.

Bygga inför Valborg

 • Före Valborg byggs stånd upp på kullen. Detta görs oftast en eller två dagar innan Valborg. Även här behövs föräldrar- och scoutresurser.

Valborg

 • Förberedelser och försäljning sker enligt listor. I första hand skall föräldrar som inte är ledere bokas upp.
 • Valborgskommittén håller information kl. 16 för gängen som har förberedelsepassen. Mellan detta och övriga pass gäller det att informationen förs vidare till nästa gäng.
 • 19.30 samlas scouter och ledare vid Vårdkasen och förbereder fackeltåget. Fackeltåget startar 19.50 för att tända brasan kl. 20.00. Under tiden får föräldrar och scouter som inte vill vara med i tåget hålla ställningarna på försäljningsställena.

Städa efter Valborg

 • 1:a Maj är det städning mellan 10 – 12 för samtliga scouter och föräldrar till mindre scouter. Dvs. föräldrar kan inte förvänta sig att det finns ledare på plats som håller koll på scouterna. Städningen avslutas med fika och ibland även godis.

Kommunikation
Ledare: Glöm inte att lägg in alla datum i avdelningsprogrammet.
Mer valborgsinformation hittar du på Valborg på Facebook och datumen läggs ut i kalendariumet på hemsidan.