Inventeringen på Jula

Jula-inventeringen som var den 16 januari, där några av oss bidrog med ca 4 timmar, bringade in till vår kår: 4158 kr. Tack för att ni ställde upp!