Vara förälder till en scout

Vi får låna era barn ibland. Vi stimulerar deras nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi tar dem med på äventyr och låter dem uppleva gemenskap och lära sig att vara en god kamrat. Vi tar med era barn i naturen till fots, på cykel, i kanot, på skridsko och ibland de mest besynnerliga farkoster som vi tillverkar tillsammans. Genom scoutkårens verksamhet får era barn en rikare barndom och ett starkare fotfäste in i vuxenvärlden. Kostnaderna för att vara med i verksamheten är inte särskilt stora, och ledare betalar också för att vara medlemmar i kåren. Arbetet i kåren bedrivs uteslutande ideellt.

IMG_4612

Som förälder har du också en roll scoutverksamheten. Vi behöver din hjälp för att allting ska fungera. Du behövs när vi har vår viktiga valborgsfirande, den viktigaste inkomstkällan till scoutverksamheten. Du behöver hjälpa ditt barn att komma väl förberedd och väl utrustad med kläder och enkel utrustning för friluftsliv när vi är ute i naturen. Ibland behövs det hjälp att köra barnen till en lägerplats eller ett utflyktsmål. Ibland behöver vi vara fler vuxna än vad ledarna på avdelningen räcker till för. Missa inte chansen att ställa upp för ditt och andra barn i scoutverksamheten. Då blir du en del i gemenskapen och även du kan få uppleva äventyren och få känna den lycka som scoutverksamheten skänker. Om du får smak för detta så finns det möjlighet för dig att engagera dig som ledare eller funktionär i kåren. Du är alltid välkommen!