Utbildning Trygga möten

25 oktober, 2018 av Åsa Nilsson

17/12 Välkommen på utbildning  i Trygga Möten! En kravkurs för samtliga ledare och funktionärer som jobbar med scouter. Ska uppdateras vart 3:e år. Utbildningen hålls av kårens Utbildningsansvarig Robert Magnusson. Kursen hålls på Vårdkasen och det är bara att dyka upp. Tid: 19 – 21