Att vara ledare

Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

KRISPLAN & KRISKONTAKTER
Valborgsrutiner
KÅRENS tält

Vara ledare och funktionär i kåren

Detta brev skickades till kårens styrelse 1964 när kåren endast var ett knappt år gammalt. Många blir motvilligt ledare i vår verksamhet. Många är rädda att det ska innebära hårt arbete, stort ansvar, försakad fritid och exponering mot kyla, mörker och dåligt väder. De har rätt. Men att vara ledare och funktionär i en scoutkår innebär också glädje och gemenskap, att tillbringa tid med egna och andras barn, närhet till naturen, äventyr och att då och då få uppleva sällsamma och sällsynta ögonblick av lycka, skönhet och storslagenhet i det stora och det lilla. Det är väl värt mödan. Dessutom är det fantastiskt roligt att vara ledare och funktionär!

Kårens ledare och funktionärer bär upp kårens verksamhet och är den yttersta garanten för att scouting i Barkarby-Skälby är en realitet för vuxna och barn. Som förälder till ett barn i de tidiga scoutåren kommer du kanske få frågan om du kan tänka dig att ställa upp som ledare. Om du väljer att ställa upp så blir även du del i en gemenskap. Det du saknar av erfarenhet eller kunskap kan kompenseras med utbildning. Det finns god utbildning och ett flertal kurser som scoutrörelsen arrangerar varje år. Det är dock så att även vi som är ledare lär oss genom att göra, vilket är kärnan i scoutmetoden, så du kommer att bli skickligare och bättre ju mer du deltager.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Intyg från webbkursen Trygga möten mailas till trygga@bask-scoutkar.se, intyget går då till utbildningsansvarig på kåren.

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas ledarutbildningar drivs av Scouternas folkhögskola

Aktuella kurser och utbildningar som du kan gå kan du läsa om på Stockholmsregionens utbildningssida

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.