Barn och unga på Jamboree17

Att vara scout

Här finns lite praktisk information om att vara scout och att vara förälder till en scout.

Gå till sidan om Aktiviteter

Vara förälder till en scout

Vi får låna era barn ibland. Vi stimulerar deras nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi tar dem med på äventyr och låter dem uppleva gemenskap och lära sig att vara en god kamrat. Vi tar med era barn i naturen till fots, på cykel, i kanot, på skridsko och ibland de mest besynnerliga farkoster som vi tillverkar tillsammans. Genom scoutkårens verksamhet får era barn en rikare barndom och ett starkare fotfäste in i vuxenvärlden. Kostnaderna för att vara med i verksamheten är inte särskilt stora, och ledare betalar också för att vara medlemmar i kåren. Arbetet i kåren bedrivs uteslutande ideellt.

Som förälder har du också en roll scoutverksamheten. Vi behöver din hjälp för att allting ska fungera. Du behövs när vi har vårt viktiga valborgsfirande, den viktigaste inkomstkällan till scoutverksamheten. Du behöver hjälpa ditt barn att komma väl förberedd och väl utrustad med kläder och enkel utrustning för friluftsliv när vi är ute i naturen. Ibland behövs det hjälp att köra barnen till en lägerplats eller ett utflyktsmål. Ibland behöver vi vara fler vuxna än vad ledarna på avdelningen räcker till för. Missa inte chansen att ställa upp för ditt och andras barn i scoutverksamheten. Då blir du en del av gemenskapen och även du kan få uppleva äventyren och få känna den lycka som scoutverksamheten skänker. Om du får smak för detta så finns det möjlighet för dig att engagera dig som ledare eller funktionär i kåren. Du är alltid välkommen!

Bli funktionär i kåren

Allt kårens arbete bygger på ideella insatser. Utöver ledarrollen behöver kåren folk som hjälper till med viktiga funktioner för att kårens verksamhet skall fungera. Vi välkomnar funktionärer i alla åldersgrupper och skulle varmt välkomna någons farmor/farfar/mormor/morfar eller annan person med senior erfarenhet likväl som yngre. Kom till kårstämman, maila styrelsen eller prata med en ledare om du känner att du kan bidra.

Börja som bäverscout

I Barkarby Skälby Scoutkår kan man börja i scouterna när man går i första klass. Varje höst i slutet av september startar vi en Bävergrupp genom att bjuda in intresserade barn och föräldrar baserat på inkomna intresseanmälningar. Då får barnen pårova på två scoutmöten . Om intresse finns bland barn och föräldrar startar vi en ny avdelning.
Intresseanmälan gör du här

Bäverscout är man ett år innan man går vidare som spårare. Som Bäverscout har du scoutmöte en timme per vecka förutom på lov och när ledarna planerar.

På ett typiskt Bäverscoutmöte samlas man, leker en lek, gör en scoutaktivitet för att avsluta med en lek och avslutning. Vanliga aktiviteter för en bäver är att träna på att tända en tändsticka, göra enkla knopar, grilla, sätta ihop stormkök, dekorera sin sölja (den del som håller ihop scouternas halsduk), baka, julpyssla och mycket mycket mer. Ibland håller man mötet på en helg och är ute halva dagen. Daghajk kallar vi det.

Missade du uppstarten går det att ställa sig i kö. I mån av plats kan man börja under höstterminen eller till vårterminen.

Medlemskap

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför, när vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift. Just nu är medlemsavgiften i vår kår 500 kronor per termin, för ledare är avgiften 100 kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Birka scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.
Birka scoutdistrikt
Scouterna
WOSM
WAGGGS

Om adress- eller kontaktperson/kontaktuppgifter för scouten ändras är det viktigt att ni meddelar ledare och även kåren på info@bask-scoutkar.se.

Avsluta medlemskap

Vi hoppas så klart att alla vill fortsätta, men om det är så att en scout vill avsluta sitt medlemskap, meddela det snarast till avdelningsledarna och till info@bask-scoutkar.se.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda plats till de som väntar när vi har kö.

Scoutdräkten

Vi scouter känns lätt igen när vi bär den blå scoutskjortan eller andra blå scoutkläder. På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka intressen vi har. På möten, hajker och tävlingar m.m. skall scouterna bära sin scoutskjorta (eller t-shirt/piké) och scouthalsduk med sölja.

När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap. Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

Köp scoutdräkten

Du kan köpa scoutdräkten, scoutmärken, andra snygga scoutkläder och massor av coola scoutprylar i scouternas egen webshop

Där kan du också läsa mer om vad som gäller för märkesplacering.

Kolla gärna med kåren eller avdelningen innan du handlar, eftersom det ibland görs gemensamma beställningar.

Försäkringar

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Scouterna.

Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se

Medlemstidningar

Scouterna har två medlemstidningar, en webbtidning för äldre scouter och en papperstidning som kommer hem i din brevlåda.

Scoutnytt
En webbtidningen för scouter över 13 år och ledare. Scoutnytt är en del av webbplatsen Scoutservice

Tidningen Scout
En papperstidning för alla scouter i Sverige och kommer ut med 4 nummer per år. Den vänder sig till scouter i alla åldrar, ledare och föräldrar. Om det är så att flera i familjen är medlemmar, men ni tycker att det räcker med en scouttidning, meddela oss på info@bask-scoutkar.se vem som inte vill ha tidningen. På så sätt är ni med och sparar på miljön!