Barn och unga på Jamboree17

Att vara scout

Här finns lite praktisk information om att vara scout och att vara förälder till en scout.

Bli scout i Barkarby-Skälby Scoutkår!

I Scouterna hittar du både utmaningar och nya kompisar, oavsett var du bor eller hur du gammal du är. Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Och du är självklart med och bestämmer vad vi ska hitta på.

I Scouterna får du prova på nya saker. I den lilla gruppen, patrullen, får du nya kompisar och öva på att leda dig själv och andra. I Scouterna blir du redo för livet.

Läs mer:

Gå till sidan om Aktiviteter
Gå till sidan för medlemsanmälan/intresseanmälan

När kan jag bli scout?

Du kan börja i Barkarby-Skälby scoutkår när du är 7 år som Bäverscout men du kan också börja när du är äldre. Det krävs inga förkunskaper oavsett ålder, för du lär medans du är scout av dina scoutkompisar och scoutledare. När du blir ännu äldre kommer du att bli ledare och få lite mer utbildning och kunskap för att klara av din nya roll. Ledare kan du vara sedan hela livet.

Många barn, unga och vuxna börjar i scouterna på hösten i samband med terminsstarten, men det går också bra, att i mån av plats, börja under terminerna.

Åldersindelning (grenar) inom scouterna:
Årskurs 1 = Bäverscouting
Årskurs 2 + 3 i skolan = Spårare
Årskurs 4 + 5 i skolan = Upptäckare
Årskurs 6+7+8 i skolan = Äventyrare
Årskurs 9 + gymnasiet = Utmanare
Gymnasiet + universitetet = Rover
Äldre = då är du välkommen i ledargänget eller funktionärsteamen!

 

Se vad avdelningarna gör och åldersindelning här:
Gå till sidan om kårens Avdelningar

Börja som bäverscout

I Barkarby Skälby Scoutkår kan man börja i scouterna när man går i första klass. Varje höst i slutet av september startar vi en Bävergrupp genom att bjuda in intresserade barn och föräldrar baserat på inkomna intresseanmälningar. Då får barnen prova på två scoutmöten . Om intresse finns bland barn och föräldrar startar vi en ny avdelning.

Missa inte att intresseanmälan så tidigt som möjligt för att säkra en plats.
Intresseanmälan gör du här

Bäverscout är man ett år innan man går vidare som spårare. Som Bäverscout har du scoutmöte en timme per vecka förutom på lov och när ledarna planerar.

På ett typiskt Bäverscoutmöte samlas man, leker en lek, gör en scoutaktivitet för att avsluta med en lek och avslutning. Vanliga aktiviteter för en bäver är att träna på att tända en tändsticka, göra enkla knopar, grilla, sätta ihop stormkök, dekorera sin sölja (den del som håller ihop scouternas halsduk), baka, julpyssla och mycket mycket mer. Ibland håller man mötet på en helg och är ute halva dagen. Daghajk kallar vi det.

Missade du uppstarten går det att ställa sig i kö. I mån av plats kan man börja under höstterminen eller till vårterminen.

Så här mycket kostar det att vara med i Barkarby-Skälby Scoutkår

Terminsavgift består av distrikts- och förbundsavgiften som för närvarande är 105 kr/termin och kåravgiften som är 395 kr/termin. Kåravgiften rabatteras för Roverscouter, ledare och funktionärer så att den total Terminsavgiften i kåren är:

500 kr för scouter (Bäver – Utmanare)
250 kr för Roverscouter
100 kr för ledare och funktionärer
150 kr för inaktiva vuxna
Terminsavgiften utgår från Scouterna (riksförbundet) och hanterats utifrån uppgifter i Scoutnet.

Vad går terminsavgiften till?

Terminsavgiften täcker det mesta av den verksamhet vi genomför (till exempel material och lokalkostnader). Utgifter för aktiviteter såsom läger, hajker, bad, museum, klättring mm. ingår oftast inte i terminsavgiften utan tillkommer. Intäkter från kårens Valborgsfirande används för att rabattera lägerkostnaden för ledare och funktionärer.

I distrikt- och förbundsavgiften ingår en försäkring för scouterna som gäller under all scoutverksamhet. Dessutom går en del av avgiften till distriktets verksamhet. Kåren tillhör Birka Scoutdistrikt.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Birka scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.
Birka scoutdistrikt
Scouterna
WOSM
WAGGGS

Vara förälder till en scout

Vi får låna era barn ibland. Vi stimulerar deras nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi tar dem med på äventyr och låter dem uppleva gemenskap och lära sig att vara en god kamrat. Vi tar med era barn i naturen till fots, på cykel, i kanot, på skridsko och ibland de mest besynnerliga farkoster som vi tillverkar tillsammans. Genom scoutkårens verksamhet får era barn en rikare barndom och ett starkare fotfäste in i vuxenvärlden. Kostnaderna för att vara med i verksamheten är inte särskilt stora, och ledare betalar också för att vara medlemmar i kåren. Arbetet i kåren bedrivs uteslutande ideellt.

Som förälder har du också en roll scoutverksamheten. Vi behöver din hjälp för att allting ska fungera. Du behövs när vi har vårt uppskattade valborgsfirande. Du behöver hjälpa ditt barn att komma väl förberedd och väl utrustad med kläder och enkel utrustning för friluftsliv när vi är ute i naturen. Ibland behövs det hjälp att köra barnen till en lägerplats eller ett utflyktsmål. Ibland behöver vi vara fler vuxna än vad ledarna på avdelningen räcker till för. Missa inte chansen att ställa upp för ditt och andras barn i scoutverksamheten. Då blir du en del av gemenskapen och även du kan få uppleva äventyren och få känna den lycka som scoutverksamheten skänker. Om du får smak för detta så finns det möjlighet för dig att engagera dig som ledare eller funktionär i kåren. Du är alltid välkommen!

Som förälder till en scout förväntas du bidra till Barkarby-Skälby Scoutkår genom att:

  • stå ett pass på Valborg
  • delta på en fixardag
  • baka till Valborg
  • delta på föräldramöte
  • hjälpa till på hajk om det behövs samt vara tillgänglig och beredd att hämta ditt barn på hajk om denne inte vill vara kvar
  • lämna och hämta ditt barn uppe vid Vårdkasen, detta för att ledarna skall se att barnet kommer iväg ordentligt och inte bara “försvinner”. Det ger också möjlighet för ledare och förälder att byta några ord om något har hänt på mötet som behöver kommunicera om (gäller yngre scouter som inte tar sig till/från själva)

Bli funktionär i kåren

Allt kårens arbete bygger på ideella insatser. Utöver ledarrollen behöver kåren folk som hjälper till med viktiga funktioner för att kårens verksamhet skall fungera. Vi välkomnar funktionärer i alla åldersgrupper och skulle varmt välkomna någons farmor/farfar/mormor/morfar eller annan person med senior erfarenhet likväl som yngre. Kom till kårstämman, maila styrelsen eller prata med en ledare om du känner att du kan bidra.

Läs mer om våra arbetsgrupper här:
Gå till sidan om Arbetsgrupper

Kommunikation – vad händer i kåren och avdelningen?

I kåren kommuniceras uppgifter främst genom hemsida, mail, facebook och chattgrupper.

Medlemsuppgifter Scoutnet

När medlemsansökan godkänts hamnar medlemsuppgifterna i scoutnet. Utifrån scoutnet skickar kåren ut avdelningsmail och fakturor. Därför är det viktigt att kontinuerligt hålla uppgifterna i scoutnet uppdaterade. Här kan du också ställa in om du inte vill ha scouttidningen, exempelvis om ni är flera medlemmar i familjen och det kanske räcker med en tidning.

E-post

Information om program, hajk, kallelse till kårstämma mm kommer att skickas ut med e-post via Scoutnet, scouternas medlemsregister. För äldre scouter är det lämpligt att även deras e-postadress är aktiverad för utskick.
Så se till att hålla din och ditt barns kontaktinformation uppdaterad, logga in på scoutnet.se.

Kårstyrelseprotokoll och kallelser till kårmöten mailas ut till alla kåraktiva ledare och funktionärer som har en bask-mailadress.

Kårkalender och avdelningskalendrar

På kårens hemsida ligger kårkalendern. Där läggs kårgemensamma aktiviteter upp samt styrelsens möten. Det går också att klicka på länken för att se samtliga aktiviteter i kåren. På avdelningssidorna hittar du kalender för respektive avdelning.

Avdelningsinformation

På respektive avdelningssida hittar ni information om avdelningens program, hur du kommer i kontakt med ledare och vilka ledarna är. Gå till sidan för Avdelningar.

SMS/Gruppchattar

För äldre scouter, oftast Äventyrare och Utmanare, skapas en chatt-grupp. För närvarande ofta i Supertext. Där kommunicerar ledare och scouter direkt med varandra.

Facebook

Anmäl er gärna till Barkarby-Skälbys facebookgrupp så får du se lite vad som händer i kåren. Här lägger ledarna ganska ofta upp bilder från möten, hajker, läger och tävlingar. Det är därför viktigt att du meddelar ledarna om ditt barn inte får synas på bild.

 

Avsluta medlemskap

Vi hoppas så klart att alla vill fortsätta, men om det är så att en scout vill avsluta sitt medlemskap, meddela det snarast till avdelningsledarna och till info@bask-scoutkar.se.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda plats till de som väntar när vi har kö.

Scoutdräkten

Vi scouter känns lätt igen när vi bär den blå scoutskjortan eller andra blå scoutkläder. På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka intressen vi har. På möten, hajker och tävlingar m.m. skall scouterna bära sin scoutskjorta (eller t-shirt/piké) och scouthalsduk med sölja.

När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap. Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

Köp scoutdräkten

Du kan köpa scoutdräkten, scoutmärken, andra snygga scoutkläder och massor av coola scoutprylar i scouternas egen webshop

Där kan du också läsa mer om vad som gäller för märkesplacering.

Kolla gärna med kåren eller avdelningen innan du handlar, eftersom det ibland görs gemensamma beställningar.

Försäkringar

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Scouterna.

Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se

Medlemstidningar

Scouterna har två medlemstidningar, en webbtidning för äldre scouter och en papperstidning som kommer hem i din brevlåda.

Scoutnytt
En webbtidningen för scouter över 13 år och ledare. Scoutnytt är en del av webbplatsen Scoutservice

Tidningen Scout
En papperstidning för alla scouter i Sverige och kommer ut med 4 nummer per år. Den vänder sig till scouter i alla åldrar, ledare och föräldrar. Om det är så att flera i familjen är medlemmar, men ni tycker att det räcker med en scouttidning, meddela oss på info@bask-scoutkar.se vem som inte vill ha tidningen. På så sätt är ni med och sparar på miljön!