Rover

Åldersgrupp Rover 19–25 år

Roverscouter förbättrar världen. All scouting handlar om samhällsengagemang men det blir aldrig så tydligt som i roveråldern.

Som roverscout har du ingen ledare i din kår som stöttar dig och dina scoutkompisar. Det är bara ni, tillsammans. De flesta har varit med i Scouterna redan tidigare, men många väljer att bli roverscouter utan någon tidigare scoutbakgrund.

Som roverscout får du möjlighet att engagera dig och driva projekt som du kanske aldrig tagit dig tid att genomföra på någon annan arena. Många väljer att engagera sig som scoutledare parallellt under sin tid som roverscouter, men kärnan i roverscouting är roverprojektet. Under ditt roverprojekt får du chans att verkligen göra skillnad. Du bestämmer själv hur och det kan vara allt från att volontärarbeta på andra sidan jorden till att förbättra det lokala samhället på hemmaplan.

I Scouterna får du ta dig tid till att reflektera över dina beslut och handlingar, det är ofta då man lär sig av sina tidigare misstag och förstår hur man ska göra för att det ska bli ännu bättre nästa gång.

Roverscout i Järfälla kommun

År 2020 startades en övergripande Roveravdelning inom Järfälla kommun. Tanken med uppstarten var att scouter som flyttar in till kommunen, befintliga scouter som befinner sig inom kommunen och är mellan åldrarna 18-25 ska kunna ha en gemensam plattform för roverscouting.

Som roverscout kommer du tillsammans med dina scoutkompisar att ha möjligheten att engagera dig och driva projekt utan någon ledare som håller i trådarna, för nu är det ni, Rover, som kan göra skillnad där ute i världen. Du kanske parallellt med att vara roverscout också väljer att vara scoutledare i den kår som passar dig bäst. Det är fritt att välja och anpassa efter just dina behov.

Då roveradelningen inte är knuten till någon kår så är tanken att man som scout antingen bibehåller sitt medlemskap i den kår man redan är medlem i eller om man är ny i kommunen eller inom scouterna så kan man söka sig ett medlemskap inom följande scoutkårer:

  • Tibble – Kungsängen
  • Håbo – Bålsta
  • Kallhäll – Järfälla
  • Jakobsberg – Järfälla
  • Viksjö – Järfälla
  • Barkarby-Skälby – Järfälla

Du som roverscout kan ansluta dig till vår Messenger grupp som heter ”Järfälla Roverscouter”.

Vid kontakt kan vi vara behjälpliga med att svara på frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt Rover