Arbetsgrupper

Mellan styrelsen och avdelningarna finns ett mycket viktigt lager som vi kallar Arbetsgrupper. Det är dessa som får kåren att fungera, tar hand om lokaler, material, läger, IT mm. Ju starkare detta lager är, desto mer underlättar vi för våra avdelningsledare som nu ofta får ta på sig många roller.

Du som förälder till en scout förväntas stötta kåren främst under Valborgshelgen, men är mer än välkommen att bidra genom att delta i någon av våra arbetsgrupper. Känner du att du kan/vill bidra på annat sätt, t.ex. hjälpa till med transporter, har sjukvårdsutbildning, stötta under hajker mm så är en god väg att skriva upp dig på Insatslistan.
Anmäl dig till insatslistan

Vi behöver bli fler som stöttar kåren genom arbetsgrupperna. Du kan anmäla dig till arbetsgrupperna genom att maila direkt till respektive grupp eller till styrelsen på styrelse@bask-scoutkar.se.

Här nedanför finner du kontaktuppgifter till arbetsgrupperna i vår kår.

Eventgruppen

event@bask-scoutkar.se
Eventgruppen planerar och fixar mat och fika till kårens egna aktiviteter och utbildningar, fördelar uppgifter för terminsavslutningar samt ansvarar för inköp av förbrukningsvaror och sköter tvätt av handdukar och städmaterial. Inom eventgruppen styr ni själva upp arbetet och bestämmer menyn inom budget. Laga själva, köpa catering eller genom att engagera scouter eller föräldrar. Det är alltid trevligt att samlas runt mat och det är en av våra viktigaste sätt att skapa mervärde för de som engagerar sig i kåren och därför gör eventgruppens engagemang stor nytta. Gruppen behöver bli fler.

IT-gruppen

it@bask-scoutkar.se
Inom IT-gruppen hanterar man kårens Google Workspace-konto med e-post och grupper, man administrerar hemsidan och Scoutnet som används för e-postutskick samt har även ett övergripande ansvar för kårens IT-miljö. Inom IT-gruppen är du med och utbildar ledare och funktionärer samt funderar på hur vi kan jobba ännu smartare inom dessa delar.

Lokalgrupp

lokaler@bask-scoutkar.se
Gruppen tar hand om planering och utförande av underhåll och renoveringsbehov för Vårdkasen och Lyan så att våra scouter har en väl fungerande lokal. Uppdragen som gruppen hanterar varierar mellan att beställa och ta emot hantverkare till att måla och snickra. Gruppen behöver bil fler.

Lägergruppen

lager@bask-scoutkar.se
Lägergruppen planerar och driver sommarens läger. En ny lägergrupp sätts samman för varje år.

Materialgruppen

material@bask-scoutkar.se
Materialgruppen tar hand om tält, läger- och hajkutrustning samt scoutmaterial. Gruppen tar hand om allmänt material i inne- och uteförrådet i Vårdkasen. Materialgruppen har hand om nyckel till förrådet.

Rekrytering

rekrytering@bask-scoutkar.se
Rekryteringsgruppen startar en ny Bävergrupp varje höst. Gruppen bjuder in barn, håller i introduktion av nya bäverscouter och av nya ledare.

Utbildningsgrupp

utbildning@bask-scoutkar.se
Utbildningsgruppen drivs av utbildningsansvarig. Gruppen planerar och driver internutbildning inom kåren. Utbildningsansvarig håller koll och förmedlar utbildningsutbud till kårens ledare, scouter och funktionärer. Följer upp och samlar dokumentation om Trygga möten.

Uthyrningsgruppen

uthyrning@bask-scoutkar.se
I uthyrningsgruppen svarar du på förfrågningar och tar hand om logistiken runt uthyrningen av Vårdkasen. Uthyrningsgruppen lägger upp sitt eget arbete och utvecklar uthyrningen och dess rutiner så att det blir så smidigt som möjligt. Uthyrningsgruppen ansvarar också för inredning och utrustning som krävs för uthyrningsverksamheten.
I dagsläget delar man upp arbetet över året på två och två så att ingen behöver ansvara hela tiden. Uthyrningen tar paus under juli samt jul- och nyårshelgen. Uthyrningen är absolut kritisk för att kåren skall ha råd med denna fina scoutlokal.

Valborgsgrupp

valborg@bask-scoutkar.se
Valborgsgruppen planerar Valborg och alla förberedande aktiviteter som krävs för att Barkarby Skälby Scoutkår skall kunna hålla Valborgsfirande på kullen. Det inkluderar att arbetsfördela, skaffa tillstånd och göra inköp. Gruppen söker fler deltagare.