Ingenstans 2010

Kårlägret Ingenstans 2010 hölls en varm augustivecka på Ridön i Mälaren utanför Västerås. Lägret hade Peter Pan-tema och aktiviteterna knöt an till händelser från Peter Pan historien. Vi byggde flottar, blev kidnappade av indianer, badade, sköt vattenraketer, fäktades samtidigt som vi stod på rullande tunnor, grävde upp en gömd skatt och mycket mera.